ayak-yaralari

Ayak yaraları, Diyabetik ayak ülserleri, Ayak yaralarının önlenmesi

Çeşitli sistemik hastalıklar, şekil bozuklukları, yaralanmalar ya da mekanik nedenlerle ayak yaraları gelişebilir. Podoloji birimimizde ayak yaralarına neden olan faktörler belirlenerek nedene yönelik tedavi planlanır. Ayaktaki yaraların tedavisinde, yürüme esnasında yara üzerinde oluşan yükü ve basıncı azaltmak en önemli adımlardan biridir. Ayak yaralarının gelişiminde ayağın biyomekaniğindeki değişimlerin rolü büyüktür. Tedavi süresince hasta yatak istirahatine alınsa bile yürümeye başladıktan sonra yaraların tekrarlaması mümkündür. Ya cerrahi olarak neden ortadan kaldırılmalı ya da baropodometrik analizlere göre hazırlanan tabanlıklar, ayakkabılar, ortezlerle değişimin neden olduğu olumsuzluklar giderilmelidir. Cerrahi operasyonlar bazı hastalar için sıkıntılı ve riskli bir süreci gerektirebilir. Podoloji biliminin amacı, cerrahi operasyona gerek duyulmaksızın ayağın deformitelerden, yara gelişiminden korunması ve buna bağlı olarak gelişebilecek olan ayak kayıplarının önlenmesidir. Özellikle diyabetli hastalarda ayak yaralarının gelişimi daha kolaydır. Diyabetli bireylerin hiçbir problem olmasa bile en az yılda bir defa podoloğa muayene olmaları gerekir. Podoloji birimimizde ayak yaralarına yönelik yapılan girişimler kısaca aşağıdaki gibidir.

Diyabetli hastalarda;

  • Diyabetin en ileri komplikasyonu olan charcot deformitesi (ayak kemiklerinin kırılarak çökmesi) riskini erken dönemde fark etmek, gelişmesini önlemek, charcot deformitesi gelişen hastalarda ise ayakta gelişebilecek şekil bozuklarını en aza indirmek için girişimler yapılır.

Diyabetik ayak ülseri gelişmiş olan hastalarda;

  • Yara üzerindeki basıncı gideren, tedavi edici tabanlık, ayakkabı ve terlikler geliştirilir
  • Gerekli durumlarda pnömatik basınç uygulayan atellerden yararlanılır.

görsel1
Kırmızı ve pembe ile renklendirilmiş bölgeler basıncın yüksek ölçüldüğü noktalardır. Hazırlanan özel tabanlıklar ve ayakkabılar yardımı ile yükten kurtarılarak, yaranın kanlanması, oksijenlenmesi arttırılır.


Diyabetin neden olmadığı yaralarda da tedavi prosedürü benzerdir.