1

Ayak sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalı olan podolojinin, Avrupa ve Amerika’da yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen, ülkemizde ilk kez “Podolog”  meslek tanımı 2011 yılında yapılmış, ardından Kocaeli Üniversitesi bünyesinde Podoloji programı açılarak, Temmuz 2014’de ilk podologlar mezun edilmiştir. Kliniğimizde, Kocaeli Üniversitesi’nden mezun bir podologla ayak hastalıklarının tedavisi podoloji biliminin ışığında dünya standartlarında sunulacaktır.

Podolojik uygulamalar, ayak ülserlerinin gelişmesini önleyen, hasta yaşam kalitesini arttıran ve iş gücü kaybını önleyen, maliyet etkin uygulamalardır.

Podoloji polikliniğinde tanı amacıyla hastanın ihtiyacına göre baropodometrik analizler (statik, dinamik, stabilometrik) , podoscaner analizleri, biothesiometer (vibrasyon) testi, ayak bileği-kol kan basıncı indeksi ölçümün yapılır. Tespit edilen probleme yönelik ortezler ve tabanlıklar üç boyutlu yazılım ile tasarlanarak CNC sistemi ile üretilir. Bazı durumlarda ateller kullanılabilir ve hastanın patolojisine, ayak ölçülerine uygun ayakkabı ve terlikler belirlenir.

Detaylı bilgi almak isteyenler Podoloji Türkiye web sayfasına bakabilir.