Sakal ve Bıyık kişinin kimliğinde önemli yer işgal etmektedir. Çok çeşitli şekiller verilebilen erkeğe özgü bir aksesuar gibidir. Köselerde testesteronun yetersizliği sebebiyle hiç çıkmadığı gibi hormon düzeyi normal iken genetik yapıdan dolayı çok seyrek yada dağınık halde çıkabilir. Her iki halde de kişi rahatsızlık duyabilmektedir.sad
Ekim işlemi, sakal ve bıyık yapısına en yakın olan ense kıllarının özel bir cihaz yardımıyla alınarak, istenilen sınır içine ekilmesi ile gerçekleştirilir. Ekilen sakal ve bıyıklar normalinden farksız olup, günlük tıraş edilebilir ya da uzatılabilir. İsteğinize uygun sıklıkta yapılan ekim işlemi hiçbir iz kalmaksızın lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Ekimden sonraki ilk haftada ciltte kırmızı kabuklanmalar oluşmaktadır. Ancak ağrı ya da acı söz konusu değildir. İşlemden 8-10 hafta sonra ise sonuç kendini göstermeye başlayacaktır. 1 yıl sonra adaptasyon süresi tamamlanacaktır. Sakal ve bıyık bölgesine ekilen saç tellerini mevcut kıllardan çıplak gözle ayımak mümkün değildir. Sonuç doğal ve kalıcı olacaktır.