TEDAVİLER

SAÇ MEZOTERAPİSİ

Skarlı Saç Dökülmesi

Saç dökülmeleri temelde skarlı ve skarsız olarak 2 grupta incelenir. Skarsız grupta uygun tedaviler ile saç dökülmesinin durması ve yeni saç çıkışı mümkün olmasına rağmen, skarlı saç dökülmelerinde saç folikülü geri dönüşümsüz bir şekilde zarar gördüğü için uygulanan tedaviler ile yüz güldürücü sonuçlar pek alınamamaktadır.

Skarlı saç dökülmesi (skatrisyel alopesi) hastalığında kıl folikülü direkt veya dolaylı yoldan hasar görmüştür. Direkt olarak  etkilendiğinde bu durum primer skarlı saç dökülmesi (primer skatrisyel alopesi) olarak isimlendirilmektedir. Bu yazımızda da primer skarlı saç dökülmelerinin tanı ve tedavilerinden bahsetmeye çalışacağız.

2001 yılında Kuzey Amerika Saç Araştırma Derneği çalışma grubu, daha çok saçlı deri  biyopsilerinin patolojik bulgularına dayanarak primer skarlı saç dökülmeleri  için bir sınıflandırma geliştirmişlerdir. Bu sınıflamada primer skarlı saç dökülmeleri  inflamatuar hücrelerin baskınlığına göre altgruplara ayrılmıştır. Aşağıda bahsi geçen hastalık ve sınıflaması sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sizin tanısı konmuş hastalığınızın adını bilmeniz ve gerekli tıbbi dökümanlara sahip olmanız, size yardımcı olabilmemiz açısından yeterlidir.

a.Lenfositik grup:  Liken Planopilaris ve varyantları (Graham Little, Frontal Fibrozan Alopesi) , Diskoid Lupus Eritematozus (DLE),

b.Nötrofilik grup:  Follikülitis Dekalvans ve Dissekan Sellüliti

c.Mix grup:  Akne Nekrotika ,  Akne Keloidalis  ve Saçlı Derinin Erozif Püstüler Dermatozu

d.Nonspesifik grup

Bu primer skarlı saç dökülmeleri örnekleri bu grupta en sık karşılaşılan hastalıklardan bazılarıdır. Hangi grup olursa olsun önerilen  tedaviler ile hastalığın ilerlemesi durdurulmaya çalışılır. Hastalık stabil hale geldikten sonra  kozmetik olarak kabul edilebilir görüntü elde etmek için şu anki mevcut tıbbi  literatür bilgisi eşliğinde tek tedavi seçeneği  saç ekimidir. 

Skarlı saç dökülmesi (skatrisyel alopesi) hastalığında saç ekimi uygulaması  doğru zamanlama ve doğru teknik ile başarılı  sonuçlar vermektedir.  (Resim-1)

Azımsanmayacak kadar sık karşılaştığımız bu hastalıktan muzdarip iseniz,  tüm soru ve merak ettikleriniz için bize ulaşmaktan çekinmeyin. 

Saç dökülmesi ve ekimi hakkında detaylı bilgi
TOP